Over Raedts Agro

Bij Raedts Agro weten we als geen ander dat in drukke periodes er heel veel op je afkomt. Agrarische bedrijven worden steeds groter en complexer. Steeds vaker komt de agrariër voor keuzes te staan, waarvan hij/zij de consequenties niet direct kan overzien. Jos Raedts helpt u in dit soort situaties. Jos is afkomstig uit een agrarisch gezin en heeft een jonge, frisse blik op agrarisch ondernemerschap.

Ben je op zoek naar een partner voor specifieke teeltvraagstukken? Of loop je vast in je teeltplan? Raedts Agro ontzorgt in een tijd waar schaalvergroting zorgt voor meer werkdruk en steeds strakkere tijdschema’s.

Raedts Agro is gespecialiseerd in verschillende onderwerpen:

Agrizo Nederland BV

Agrizo is een jong en dynamisch samenwerkingsverband tussen vier personen die allemaal dezelfde landbouwkundige visie hebben. Jos Raedts, Ton Willigers, Pascal Boskamp en Harm Timmermans stellen vanuit hun werkzaamheden voor akkerbouwers, melkveehouderijen en tuinders kwaliteit van het product en de bodem centraal.

www.agrizo.nl