Diensten

Om bedrijven te helpen bij het optimaliseren van de landbouwkundige processen werkt Raedts Agro met een drietal kernpunten. Uiteraard gaat het hierbij vooral om het juist implementeren hiervan in het totaalplaatje, want geen enkele teelthandeling staat op zichzelf.

Bodemkunde

TW Hermans en Raedts .007

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, draait bodemkunde niet alleen om de zaken die onder de grond gebeuren, maar gaat het vaak juist over bovengrondse processen. Raedts Agro staat bedrijven hier in bij met raad en daad. Van bodemmonsters tot landbouwkundige analyses en adviezen om de bodem in goede conditie te houden. Want een gezonde bodem is de basis voor een goede teelt.

Ook op zoek naar balans op jouw percelen? Laat elke hectare maximaal renderen door gebruik te maken van de bodemkunde van Raedts Agro. Het maximale rendement behalen met een verantwoorde, duurzame en gezonde werkwijze? Wij zoeken het tot op de bodem uit!

Soilz Database

Door bundeling van bodemdata krijgen ondernemers meer inzicht in het bodemwelzijn. Dit stimuleert duurzaam bodemgebruik. Met Soilz kan bovendien het verloop van elementen in de bodem worden weergegeven, waardoor er proactief kan worden bijgestuurd.

Aanmelden als deelnemer is simpel. Upload je data en je ziet direct hoe het verloop van nutriënten in de bodem is. Deel deze data met een andere gebruikers, bijvoorbeeld collega’s waarmee je percelen uitruilt en begin samen met het nog beter maken van de bodem.

Met Raedts Agro heb je alles onder één dak: de kennis van bodem, experts in het verzamelen en verwerken van data en teeltspecialisten voor het optimaliseren van de teelt naar aanleiding van de data- en bodemanalyses. Doordat wij veel bodemdata binnen krijgen, kunnen we de ondernemer ook goed adviseren.  

De Soilz Database van Raedts Agro vormt een unieke verzameling van bodemdata. Data die eerst op de juiste manier en op het juiste moment verzameld moet worden. Raedts Agro adviseert en begeleidt dit proces. Wij zorgen voor een betere bodem! 

Het gebruiken van de portal draagt bij aan de bio diversiteit doordat je minder additieven hoeft toe te voegen aan de teelt omdat je precies aan de bodem toevoegt wat de plant nodig heeft.

De database is ook waterbesparend doordat we vooraf kunnen voorspellen aan de hand van organische stof getallen welke percelen het beste water kunnen bergen en water af kunnen voeren (structuur). Maar ook welke percelen gevoelig zijn voor droogte of stuifgevoeligheid van de toplaag. De mogelijkheden voor de toekomst zijn oneindig!

Precisielandbouw

11

Precisielandbouw is een relatieve nieuwe tak van sport, maar is in korte tijd wel uitgegroeid tot een heel belangrijk onderdeel in de hedendaagse land- en tuinbouw. Akkerbouwers die precisielandbouw bezigen, werken hiermee aan een toekomstbestendige sector waarin met de huidige middelen en regelgeving het maximale uit de teelt wordt gehaald.